ColourB4 vägledning

Innan du börjar

Colour B4 skall användas i torrt hår, Om du istället vill ha en mjukare avfärgning (se mer i Q&A- avsnittet).

Tip: Håret skall först tvättas minst två gånger.

Se till att du skyddar dig själv och omgivning i din närhet för att undvika fläckar.

Tip: Du kan lätt göra en skyddskappa av en stor svart säck genom att klippa upp den ena sidan och öppna den. Lägg den över axlarna och fäst med en hårnål vid halsen.

Använd aldrig en metallkam eller metallskål vid applicering av ColourB4.

Tip: Se till att alla hjälpmedel är av plast.

Använd alltid de medföljande handskarna under behandlingen.

Läsa: Anvisning steg för steg

Uppmaning för användning - Försiktighetsåtgärder

Denna product innehåller ingredienser som kan orsaka hudirritation. Utifrån medföljande anvisning, gör en test på huden. Undvik kontakt med ögonen. Om det uppstår kontakt med ögonen, skölj grundligt med vatten och ta omgående kontakt med läkare. Denna produkt för inte användas på ögonfransar och bryn, detta kan medföra blindhet. Produkten får ej förtäras och skall förvaras oåtkomligt för barn.

Känsliga personer uppmanas test på hud före användning

Ta lika delar avfärgning och hårinpackning på ett plaster och placera det på ett rengjort område bakom örat eller på underarmen. Ta bort efter 24 timmar och tvätta med vatten och tvål. Avlägsna omedelbart om du upplever hudirritation. Upplever du irritation vi applicering av produkten skall du inte använda denna produkt.